Privacy verklaring

Voor meer informatie en demo afspraak:
+32(3) 689 92 86 of info@maxhaust.be

<div></div>

Home|Privacy verklaring

Maxhaust neemt je privacy ernstig.  Wij zetten ons in om een sterke beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen en de wet van 8 december 1992 evenals de Europese regelgeving toe te passen. In deze privacy verklaring vind je een gedetailleerd overzicht van je persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken.

Wie verwerkt je gegevens?

De verzamelde gegevens worden verwerkt en bewaard door Maxhaust, Gasthuishoevestraat 39-41, 2170 Merksem,  België.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de gegevens die je deelt met Maxhaust in het kader van een aanvraag tot offerte of een aankoop (online of in de winkel).  Verder worden ook gegevens verzameld als je mening geeft over onze producten of diensten, of tijdens het surfen op onze website (zie ook Cookie Policy)

Het kan gebeuren dat Maxhaust ook toegang krijgt tot je gegevens via een derde partij, voor zover je die partij toestemming hebt gegeven om je gegevens te delen.

Aan de hand van een sterretje (*) zal je op onze website kunnen zien welke gegevens een verplicht karakter hebben.  Sommige gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van je activiteit op de website.

Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen:

Naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, aankoopgegevens, dossiers van onze dienst na verkoop, aanvragen voor terugbetaling van een prijsverschil, geconsulteerde artikels en navigatie op onze site… 

Wat doen we met je gegevens?

We hebben verschillende wettelijke gronden voor de verwerking van je gegevens.  Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopovereenkomst die we met jou hebben.  Verder gebeuren sommige verwerkingen ook op basis van onze legitieme belangen, op basis van je toestemming, of op basis van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige)

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende redenen:

 • beheer van je aankopen en het leveren van de gevraagde diensten, zoals levering aan huis of klaarzetten voor afhaling in de winkel.
 • beheer van je vragen aan de dienst na verkoop
 • om je te contacteren:
 • naar aanleiding van een aankoop of in het kader van een contract kan je informatie ontvangen (bevestigen van je bestelling, informatie over de levering, informatie over je contract, …)
 • om je mening te geven over onze diensten of over onze producten
 • om advies te ontvangen over je aankopen (bijvoorbeeld onderhoud, updates, ….)
 • om informatie te sturen na een bezoek aan onze site of winkel
 • om je op de hoogte te houden van de laatste nieuwigheden

Je kan je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële emails (zoals newsletters).   Uitschrijven is mogelijk via de link onderaan de emails die je van ons krijgt of online via je account.

 • creatie en beheer van je Maxhaust account: deze gegevens worden gebruikt om het navigeren op onze website en het beheer van je bestellingen te vergemakkelijken door je gegevens vooraf in te vullen op het bestelformulier.
 • we gebruiken je geatomiseerde persoonsgegevens voor statistieken en rapporten over onze diensten en de verkoop van onze producten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens gedurende onze commerciële relatie en voor de gemiddelde levensduur van je product, zodat we je de best mogelijke dienst na verkoop kunnen bieden.  De bewaartermijn van je gegevens kan afhangen van je laatste contact met ons.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

Maxhaust kan je gegevens delen met derden in het geval van uitbesteden van bepaalde diensten.

 • partners die diensten verlenen in onze naam en op onze expliciete vraag.
 • voor sommige marketingcampagnes doen we beroep op een externe partner. We bezorgen hen je gegevens voor het doorsturen van bepaalde e-mails, brieven per post, om bepaalde analyses te doen die ons helpen om onze klanten beter te begrijpen.
 • in het geval van terugroepacties van leveranciers of voor belangrijke communicatie over een product.

We waken erover dat deze externe partners je gegevens verwerken op een veilige manier.

Wat zijn mijn rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens?

Als consument heb je steeds het recht om je persoonlijke gegevens in te kijken, het recht om verkeerde of verouderde gegevens te corrigeren of schrappen en het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens.  Je kan eveneens je recht op vergetelheid of op de overdraagbaarheid van je gegevens uitoefenen.  Hiervoor kan je je vraag per e-mail richten aan privacy@maxhaust.be of per post aan Maxhaust, Gasthuishoevestraat 39-41, 2170 Merksem.

Je kan je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële emails (zoals newsletters).   Uitschrijven is mogelijk via de link onderaan de emails die je van ons krijgt of online via je account.

In geval van een klacht over de uitoefening van je rechten kan je ook terecht bij Belgische Gegevensbeschermingautoriteit via hun website www.privacycommission.be. je kan ook bereiken via e-mail commission@privacycommission.be of per telefoon op nummer 02/274 48 78.

Wat doet Maxhaust om mijn gegevens te beveiligen?

Vira verbindt zich ertoe om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om je gegevens te beveiligen tegen vernietiging , verlies of ongeautoriseerde aanpassingen.

Waar kan je terecht in geval van vragen en opmerkingen?

Voor vragen over je persoonlijke gegevens kan je Maxhaust contacteren via privacy@maxhaust.be of op per post aan Maxhaust, Gasthuishoevestraat 39-41, 2170 Merksem.

Kan deze privacy verklaring gewijzigd worden?

Deze Privacy Verklaring werd laatst gewijzigd op 16/05/2018 en kan steeds aangepast worden.  Je wordt niet op de hoogte gesteld in geval van veranderingen, maar je kan wel steeds de laatste versie op deze pagina vinden.

Please fill out this field.
Please fill out this field.
Error! Email does not match.

Login Details

Please fill out this field. Error! username already in use.
Please fill out this field.
Password does not match.
Translate »